Đặt bàn

TOP

ĐẶT BÀN TRỰC TUYẾN

HOTLINE

Quý khách cũng có thể gọi điện thoại đến số Hotline của chúng tôi để đặt bàn hoặc tìm hiểu thêm thông tin về Akira Sushi.
HOTLINE 091 3504319 – 090 5120668